Veiligheid met de KinderVakantieWeek

KVW Leveroy is al jaren bezig om de veiligheid te bevorderen.

Zo houdt de stichting dagelijks een presentielijst bij van alle kinderen. Vervolgens tekent de hoofdleider deze af.

Ook verkrijgt de leiding een informatiemap. In deze map vindt de leiding de volgende informatie:

  • Extra informatie betreffende de kinderen;
  • Calamiteitenplan;
  • Belangrijke telefoonnummers.

Daarnaast krijgen de vrijwilligers EHBO-trommels. Deze worden alvorens de KVW week grondig gecontroleerd.

Tot slot probeert KVW Leveroy de ouders te informeren op eventuele risico’s.

Veiligheid gaat ons allemaal aan, mocht u iets opvallen wat veiliger kan, laat ons dit dan a.u.b. weten. 

Op deze manier hopen we dat KVW niet alleen leuk maar ook veilig is en blijft.

Bestuur KVW Leveroy