Inschrijfformulier voor kinderen

Hey! Wat leuk dat jullie dit jaar mee doen met KVW Leveroy! 

De deelnamekosten zijn als volgt: €24* voor groepen 1 en 2, en €40 voor groepen 3 t/m 8. We willen je vriendelijk verzoeken om dit bedrag vóór 7 augustus over te maken naar het volgende rekeningnummer:

NL43 RABO 0128 4925 62         tnv KVW Leveroy        Of betaal direct via deze link

*Kinderen uit groep 1 en 2 zijn welkom gedurende 3 dagen (maandag, woensdag en vrijdag).

KVW Leveroy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze Privacyverklaring.

Inschrijfformulier voor kinderen

We achten dat uw kind een zwemdiploma heeft vanaf groep 6
(Bijzonderheden als allergieën, medicijnen, enz.)