Inschrijfformulier voor kinderen

Hey! Wat leuk dat jullie dit jaar mee doen met KVW Leveroy!

De bijdrage is dit jaar 8 euro per dag. voor groep 1-2 is dit 24 euro voor de overige groepen (3-8) 40 euro. Dit bedrag aub vóór 7 augustus overmaken naar rekening:

NL43 RABO 0128 4925 62
tnv KVW Leveroy 

u kunt direct betalen via deze link

KVW Leveroy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

Privacyverklaring

Inschrijfformulier voor kinderen

We achten dat uw kind een zwemdiploma heeft vanaf groep 6
(Bijzonderheden als allergieën, medicijnen, enz.)